Aanzeggen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst

Tegenwoordig bent u als werkgever verplicht om tijdelijke arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer aan te zeggen. Wat houdt dit concreet voor u als werkgever in:

U dient minimaal één maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst uw werknemer op de hoogte te stellen of u wel/ niet verder gaat met de werknemer en onder welke voorwaarden. Geeft u geen duidelijkheden aan onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet dan zal de nieuwe arbeidsovereenkomst worden voortgezet onder de oude voorwaarden.

Hoe kunt u het beste de arbeidsovereenkomst aanzeggen:

  • Zorg dat u ongeveer 5 a 6 weken voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst een afspraak maakt met de werknemer en geef hier mondeling aan het contract wel/ niet wordt voortgezet en onder welke voorwaarden.
  • Vervolgens bevestigd u schriftelijk wat er mondeling is besproken in het gesprek. Zorg er wel voor dat de werknemer de brief ontvangt. Dit kan u doen door de brief aangetekend te versturen of de brief aan de werknemer te overhandig, waarbij er wordt getekend voor ontvangst.
  • Op deze manier voorkomt u achteraf problemen met uw werknemer.

    Vergeet u de arbeidsovereenkomst aan te zeggen, dan moet u als werkgever een boete betalen:

  • Indien u de werkgever geen aanzegging doet, moet u de werknemer een maandsalaris betalen.
  • Indien u te laat bent met aanzeggen dan dient u naar rato een boete te betalen. (bv. 1 week te laat aanzeggen is 1 week boete betalen)
  • Let op: De werknemer moet wel binnen twee maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst aanspraak maken op de boete. Doet hij dit niet dan hoeft u als werkgever de boete niet te betalen.

    Facebook