Wat is het BTW tarief bij sporten?

Het geven van gelegenheid tot sporten valt onder het 6%-tarief. Hiervan is sprake als u een sportaccommodatie ter beschikking stelt voor actieve sportbeoefening.

Let op: Het beschikbaar stellen van een sportaccommodatie aan sporters is iets anders dan het verhuren van een sportaccommodatie. De verhuur van een onroerende zaak is in principe vrijgesteld.

In de volgende gevallen is geen sprake van de vrijgestelde verhuur van een onroerende zaak, maar van het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie aan sporters:

  • De accommodatie is voor de afnemer alleen te gebruiken voor sportbeoefening.
  • De afnemer gebruikt de accommodatie om zelf te sporten of om anderen onder zijn leiding te laten sporten.
  • De exploitant van de sportaccommodatie zorgt voor onderhoud, beveiliging of schoonmaak van de accommodatie.

Sportlessen, instructies of begeleiding die niet in combinatie met de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie gegeven worden, vallen onder het 21%-tarief. U kunt hierbij denken aan een sportdocent die zich verhuurt aan een sportvereniging om daar lessen te geven.

Heeft u vragen over of u de juiste BTW toepast voor sporten neem dan gerust contact met ons op. info@cp-administratie.nl.

Facebook klein